Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

Οξυζενέ

Χρησιμοποιείται ως σταθεροποιητικό προϊόν ,μαζί με τις βαφές και 
βοηθάει για τη διάλυση της βαφής ,για να ανοίγει το χρώμα των φυσι-
κών μαλλιών από 1-4 τόνους ,για τον καθαρισμό των βαμμένων μαλ-
λιών ,για τον αποχρωματισμό φυσικών μαλλιών ,για την κάλυψη των 
λευκών μαλλιών...............................................................................
Περισσότερα στη σελίδα ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου