ΚΟΥΡΕΜΑΤΑ ΑΝΔΡΙΚΑ




















Κούρεμα ανδρικό 1 (Βήμα-βήμα)





Κούρεμα ανδρικό 2 (Βήμα-βήμα)




Κούρεμα ανδρικό 3 (Βήμα-βήμα)





Κούρεμα Tribal με μηχανή 1 (Βήμα-βήμα)





Κούρεμα Tribal με μηχανή 2 (Βήμα-βήμα)





Κούρεμα Tribal με ξυράφι 1 (Βήμα-βήμα)





Κούρεμα Tribal με ξυράφι 2 (Βήμα-βήμα)








Διάφορα είδη κουρεμάτων