ΠΟΣΤΙΣ
Είναι φυσικά ή συνθετικά μαλλιά τα οποία τα προσαρμόζουμε στα μαλ-
λιά μας για να αυξήσουμε τον όγκο καθώς και το μήκος τους .
Μπορούμε να τα εφαρμόσουμε εύκολα και μας δίνουν τη δυνατότητα να
εμφανιζόμαστε κάθε φορά με διαφορετικό λουκ .
Μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορα χτενίσματα ή απλώς να τα προ-
σαρμόσουμε και να τα αφήσουμε ως έχουν .
Τα ποστίς μπορούμε να τα βρούμε με χτενάκια ,με κλάμερ ,με λάστιχο
και με κορδέλα .Υπάρχουν και απλά ποστίς (χωρίς στερεωτικά) τα οποία
στερεώνονται με φουρκέτες .
Τα βρίσκουμε σε διάφορες αποχρώσεις (μαύρα ,καστανά ,ξανθά ,κόκκινα,
με ανταύγειες κ.ά) και σχέδια (ίσια ,σπαστά ,σγουρά με μπούκλες ,με πλε-
ξίδες ,μακριά ,ημιμακριά ,στο ίδιο μήκος και σε άνισα μήκη .

Τοποθέτηση ποστίς (Βήμα-βήμα)Χτενίσματα με ποστίς