Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Κανόνες ασφαλείας συσκευής ισιώματος μαλλιών

 • Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή για πρώτη φορά ελέγξτε την
          προσεχτικά .Μην χρησιμοποιήσετε την συσκευή αν έχει φθαρμένο
          ή κομμένο καλώδιο ,αν έχει κάποια εμφανή ζημιά ή αν σας πέσει
          κάτω .

 • Συνδέστε την σε παροχή ρεύματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές
          της (220-240 V) .Μην συνδέετε ποτέ το φις της συσκευής σε πρίζα
          η οποία φαίνεται αλλοιωμένη,καμένη κ.ά .
 • Μην τραβάτε το καλώδιο, μην το τσακίζετε και μην το τυλίγετε γύρω
          από την συσκευή .Κρατήστε το καλώδιο μακριά από καυτές επιφάνειες
          και μακριά από νερό και υγρασία .Μην βάζετε ποτέ το καλώδιο ανά-
          μεσα ή κοντά στις πλάκες ισιώματος της συσκευής .Μην αποσυνδέετε
          την συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο και μην την μεταφέρετε 
          κρατώντας την από αυτό .
 • Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή ή να χρησιμοποιείται κοντά
          σε εύφλεκτα υλικά όπως λακ ,αφροί ,οινοπνεύματα κ.ά γιατί οι πλάκες
          της αναπτύσουν θερμοκρασίες μέχρι 240 βαθμούς κελσίου .
 • Μην καλύπτετε ποτέ τις πλάκες της συσκευής με οποιοδήποτε αντικεί-
          μενο .
 • Μην ανάβετε ποτέ την συσκευή όταν οι πλάκες της εφάπτονται ,σιγου-
          ρευτείτε ότι είναι ανοιχτές πριν την ενεργοποιήσετε .
 • Αφαιρέστε την συσκευή από την πρίζα όταν διαπιστώσετε ότι δεν λει-
          τουργεί σωστά ,πριν την καθαρίσετε και μετά από κάθε χρήση .
 • Μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας ,απευθυνθείτε σε
          εξουσιοδοτημένο κατάστημα .
 • Κρατήστε την συσκευή μακριά από παιδιά ,μην την χρησιμοποιείτε 
          σε παιδιά .Η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο
          από έμπειρα άτομα που γνωρίζουν τη χρήση της .
 • Κατά την χρήση κρατήστε την σε απόσταση ασφαλείας από το δέρμα
          του κεφαλιού ,το πρόσωπο και τα άλλα σημεία του σώματος γιατί
          μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα .
 • Μην την χρησιμοποιείτε για χρήση άλλη από την ενδεδειγμένη (ίσιωμα
          μαλλιών) .
 • Η παρατεταμένη ή η λάθος χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει
          φθορές στα μαλλιά .
 • Η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο σε ήδη στεγνά μαλλιά και μακριά από 
          το ντους ,τον νιπτήρα και οποιοδήποτε άλλο σημείο όπου υπάρχει
          παροχή νερού .
 • Μην την χρησιμοποιείτε με βρεγμένα χέρια .

         
          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου